Our team

Khatuntsev Valeriy

Khatuntsev Valeriy

Head of sport department
v.khatuntsev@svoy-hotel.ru
8 985 233 91 46

Bereznova Olga

Bereznova Olga

Projects manager
o.bereznova@svoy-hotel.ru
8 926 918 00 30